See PRO editionSee PRO edition

Formulari per les activitats de Body Fitness, Futsal pares, Futsal juvenils (1r, 2n i 3r any), Futsal sénior (més de 23 anys) i Dansa ex-alumnes.

El període d'inscripcions finalitzarà a 26 de Juliol en el seu període ordinari.

Fins al 26 d'Agost, es podrà inscriure en el període extraordinari (mirar-se descomptes al dossier de les extraescolars)

A partir del 26 d'Agost, qualsevol inscripció només es podrà fer amb el vist i plau previ de l'AMPA.

https://goo.gl/forms/uML9Ddo1uYwbdmYh1 

 

Go to top